ACTIVITIES | NOTE | PUBLIC BLOG | FUND & SME |  CHIEF'S OFFICE 

Activities เทศกาล เหตุการณ์ กิจกรรม ในหมู่บ้าน

Note ข่าว ประกาศ เตือนภัย บ้านคลองบัวลอย

Blog ร้องทุกข์ พูดคุย ถาม ตอบ

FUND & SME กองทุน ธุรกรรมชุมชน

klong bualoi chief office

 ประวัติ หมู่บ้าน - Klong Bualoi Community - History 

ชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง ตั้้งอยู่ในเขตพื้นที่ ต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร เป็นชุมชนที่มีบ้านคน ค่อนข้างหนาแน่น รวมกัน 2 หมู่ คือ หมู่ 2 บ้านหนองหญ้าปล้อง และ หมู่ 10 บ้านคลองบัวลอย

บ้านคลองบัวลอย มีประชากร ประมาณ 200 หลังคาเรือน ทิศเหนือ ติดกับ หมู่ 8 บ้านหล่ายขานาง ต.พันเสา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ทิศใต้ ติดกับ หมู่ 1 บ้านดงมน ทิศตะวันตก ติดกับ หมู่ 3 บ้านดงยาง ทิศตะวันออก ติดกับ หมู่ 10 บ้านหนองหญ้าปล้อง มีถนนสาธารณะ พาดผ่านหมู่บ้าน แยกจาก ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 117 (นครสวรรค์ - พิษณุโลก) จากแยกบ้านหล่ายโก หมู่ 7 ต.หนองหลุม [ปัจจุบัน เขียนผิดเพี้ยนไปเป็น ไหล่โก คำว่า หล่าย หมายถึง บริเวณทางน้ำไหล ขนาดใหญ่ ตื้นกว่าบึงมาก] ความยาว 14 กิโลเมตร ผ่าน ต.วังโมกข์ เรื่อยมาจนถึง ชุมชนหนองหญ้าปล้อง และ บ้านดงยาง หมู่ 3 ถนนเส้นนี้ ติดต่อเขต ต.ประชาสุขสันต์ และ ต.ช่องลม อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร

 

ความหมายสัญลักษณ์ : คลองบัวลอย ถูกนำมาใช้เป็นชื่อหมู่บ้าน หลังคาบ้าน หมายถึง ชุมชนซึ่งประกอบด้วย คนสามเชื้อชาติ คือ ไทยกลาง ไทยทรงดำ และ ไทยอีสาน มีวิถีชุมชน รอบคลองบัว สัญลักษณ์ ดอกบัวบาน พ้นพื้นน้ำแล้ว แทนความรู้ หรือ ปัญญา ของคนที่พัฒนาแล้ว อยู่ร่วมกันเป็นเครือข่าย หรือ สังคมแห่งการเรียนรู้ ร่วมกัน ดุจสังคมของผึ้ง ที่ต้องพึ่งพากัน สามัคคีกัน

ซุ้มหลังคาบ้าน หมายถึง ชุมชนของคนสามเชื้อชาติ
ดอกบัว หมายถึง ปัญญา ความรู้
รังผึ้งหกเหลี่ยม หมายถึง ความร่วมมือ ความสามัคคี

 

 

 แผนที่ - Klong Bualoi Community - Map 

[1]ทดสอบแผนที่ (test-map.html)

[2]ทดสอบแผนที่ (map.php)

[3]ทดสอบแผนที่ (index.php)

แผนที่ จาก Google Earth 1

Page หมู่บ้านคลองบัวลอย 1 (html) Facebook.com

Page หมู่บ้านคลองบัวลอย 2 Facebook.com

Page องค์การบริหารส่วนตำบลวังโมกข์ จังหวัดพิจิตร Facebook.com

Page วัดหนองหญ้าปล้อง Facebook.com

Page โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหญ้าปล้อง

 

(ขออภัย อยู่ระหว่าง สร้าง และทดสอบ)

 
 

 

 ผู้ใหญ่บ้าน - Klong Bualoi Community - Chief 

 

 
 

 

วิดีโอ ที่เกี่ยวข้อง

[2] หมู่บ้านผิวพระจันทร์ (2016). ตอนที่ 1 สารคดีสั้นบันเทิง โดย น้องแนน พิมพ์ชนก ชวนชม

[1] Moon-face Story (2016). เหตุเกิดที่ หมู่บ้านผิวพระจันทร์ ตอน มนต์รักผิวพระจันทร์

 
หน้าแรก

    กิจกรรม   |  ข่าว ประกาศ    |   ถาม ตอบ    |   กองทุน   |   ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  


Copyright © 2018 Power by SUDIN CHAOHINFA, igoodmedia.net
All rights reserved. me@igoodmedia.net