CHIEF'S OFFICE
    ACTIVITIES   |  NOTE    |   PUBLIC BLOG    |   FUND & SME    |   CHIEF'S OFFICE  

Activities เทศกาล เหตุการณ์ กิจกรรม ในหมู่บ้าน

Note ข่าว ประกาศ เตือนภัย บ้านคลองบัวลอย

Blog ร้องทุกข์ พูดคุย ถาม ตอบ

FUND & SME กองทุน ธุรกรรมชุมชน

klong bualoi chief office

.

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ
สู่ หมู่บ้าน คลองบัวลอย
หมู่ 10 ต.วังโมกข์
อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร

ชื่อหมู่บ้าน : คลองบัวลอย

ที่อยู่ : หมู่ 10 ต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร นายสมพงษ์ สิงห์เรือง เป็นผู้ใหญ่บ้าน

นโยบาย พัฒนา 4 ด้าน :
(1) พื้นฐาน ปัจจัยสี่ ข้าว ผ้า ยา บ้าน สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม
(2) กสิกรรม เกษตรกรรม และ การแปรรูป
(3) กองทุน การพัฒนาอาชีพ
(4) ความรัก สามัคคี เสียสละ พึ่งตน สู่การยกระดับ ศักยภาพ คุณภาพชีวิต เป็นคนไทย 3.0 และ 4.0

ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน
15/1 หมู่ 10 ต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร

www.bualoi.igoodmedia.net
ngae.sai.cb245@gmail.com
แงซาย วชิรบารมี
สมพงษ์ สิงห์เรือง
id: 0834116332
08 3411 6332

คลองบัวลอย

เพลง คลองบัวลอย

เพลงมาร์ช หมู่บ้าน คลองบัวลอย
คำร้อง ทำนอง - สมพงษ์ สิงห์เรือง
เรียบเรียงดนตรี - วัชระ พรวีรภัทรากุล
ร้องนำ - แงซาย วชิรบารมี (ผู้ใหญ่ สมพงษ์ สิงห์เรือง) และ ชาวบ้าน คลองบัวลอย
บันทึกเสียง และ มิวสิควิดีโอ - igood media studio

วัตถุประสงค์ - เป็นแนวนโยบาย การบริหาร การพัฒนา หมู่บ้าน คลองบัวลอย และ สร้างความบันเทิง ก่อเกิด ความรัก ความสามัคคี แก่ชุมชน

บ้านฉัน นั้นมี ลำคลอง หน้าน้ำนอง ชื่อว่า คลองบัวลอย
คลองบัวลอย คลองบัวลอย เป็นหมู่บ้านน้อย แต่หัวใจพองโต
เรื่องกินอยู่ ทำให้ดูมันโก้ ไม่ได้อวดโชว์ แต่มันโก้จริงๆ

บ้านฉัน นั้นมี นาข้าว และมี หนุ่มสาว รอบคลองบัวลอย
คลองบัวลอย คลองบัวลอย เดินตามรอย พ่อหลวงของเรา
การพนัน บุหรี่ ยา เหล้า เราไม่เอา ก้าวหน้า สามัคคี

บ้านฉัน นั้นมี กองทุน เอาไว้ต่อทุน ชาวบ้าน คลองบัวลอย
คลองบัวลอย คลองบัวลอย ทุกซอกซอย มีวิวสวยงาม
ส่งเสริม อนามัย เลิศล้ำ วัฒนธรรม น้อมนำ พุทธคุณ

บ้านฉัน มีผู้ใหญ่บ้าน ที่เอาการงาน เพื่อบ้าน คลองบัวลอย
คลองบัวลอย คลองบัวลอย ไม่ต้องคอย ให้หลวงช่วย ทุกคราว
รวมใจ พี่น้อง ไทย-ลาว พัฒนาบ้านเรา ก้าวไป อินเตอร์.

| เมโลดี เพลงคลองบัวลอย ออกอากาศ
| เสียง ปิดรายการ ปิดสถานี
| เสียงเข้ารายการ ช่วงข่าวสั้น ทันเหตุการณ์
| เสียงเข้ารายการ ช่วงข่าวด่วน ฟังกันม่วนๆ
| เสียงเข้ารายการ ช่วงผู้ใหญ่บ้าน พบประชาชน
| เสียงเข้ารายการ ช่วง ประกาศ ข่าว ราชการ

หอกระจายเสียง บ้านคลองบัวลอย

หอกระจายเสียง บ้านคลองบัวลอย


ผู้ใหญ่สมพงษ์ สิงห์เรือง และญาติ แสดงความยินดี ที่บุตรสาว ร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2558 วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอประชุมพญางำเมือง

 

   ถนนข้อมูล ข่าวสาร อาหารสมอง

 

 

    กิจกรรม   |  ข่าว ประกาศ    |   ถาม ตอบ    |   กองทุน   |   ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  


Copyright © 2018 Power by SUDIN CHAOHINFA, igoodmedia.net
All rights reserved. me@igoodmedia.net